Utbildningar

 UTBILDNINGAR HOS CENTRUM SYDOST

En viktig del i vår versamhet är kompetensutveckling. Vi anordnar kurser, seminarier och utbildningar efter våra medlemmars önskemål. Vårt mål är att kunna hålla alla utbildningar på hemmaplan i Emmaboda, på så sätt kan vi spara tid och pengar. Då vi har ett gott samarbete med Nybro Företagsgrupp och Möre Resurscentrum , betyder det att vi kan delta även i deras kurser.
Som medlem i Centrum Sydost har vi den unika möjligheten att få ta del av ITT Flygts hela utbildningsprogram.

Välkommen med Dina önskningar och förfrågningar!

Exempel på tidigare anordnade kurser:
Ekonomi för ickeekonomer – grundläggande bokföring, SPCS
E-posthantering & Internetsökning
En bättre affär – Säljutbildning
Grundläggande Data – Word, Excel,Outlook

Exempel på anordnade seminarier:
LOU – Informations- & Diskussionsmöte ang. Lagen om Offentlig Upphandling
Tina Thörner – Inspirationsmöte med Workshops, – Så förbättrar vi vårt näringslivsklimat!
Hjälpa eller Stjälpa – Miljökontoret informerar om sin verksamhet, därpå frågor & diskussioner