IMG_0235

Mötesplatser

 • Möteslokal i Centrala Emmaboda
 • Arenor för erfarenhetsutbyte
 • Nätverksmöten hos medlemsföretag
 • En plattform för affärer
 • Synas på regionala nätverksmöten för att ta hem information till egna medlemmarna
 • Kompetensutveckling genom utbildning för medlemmar
 • Visa upp ett attraktivt företagsklimat – Påpeka möjligheterna
 • Lagen om Offentlig Upphandling- information (LOU information)

Näringslivsklimat

Samarbete med Emmaboda Kommun

Emmaboda kommun är en aktiv del i CSO, både som medlem men även som samarbetspartner för att göra större event och insatser.
Tillsammans arbetar vi för att lyfta Centrum Sydost för en attraktiv företags- och näringslivsklimat!

Samarbete med närliggande kommuner:

 • Torsås
 • Nybro
 • Kalmar
 • Högsby
 • Tingsryd mfl

Samarbete med intresseföreningar för företag 

 • Almi Företagspartner
 • Winnet
 • Regionförbundet i Kalmar Län
 • Torsås Företagcentrum
 • Nybro Företagsgrupp
 • Högsby Mötesplats

Medlemsvård

 • Attraktiv hemsida som fungerar som ett skyltfönster för medlemsföretagen
 • Facebook, marknadsför egna event samt medlemsföretagens aktiviteter
 • Forum för de större företagen
 • Ambasadörer
 • Uppdatera medlemar om aktivitet inom CSO
 • Uppdatera medlemmar om lokala event
 • Besöka medlemsföretag
 • Medlemsföretag får information om vad som händer i regionen

Centrum Sydost Ekonomisk Förening

 • Säkerställa ekonomin
 • Växa som förening
 • Medlemsinvetering
 • Svensk Handel
 • Informationsskyltar / Industriområden

CENTRUM SYDOST EKONOMISK FÖRENINGcso_logga.5ny3

Centrum Sydost ekonomisk förening, startades hösten 2004, på initiativ av Emmabodas näringsliv.
Man ville skapa en naturlig mötesplats för näringslivet i Emmaboda kommun.
Med stöd från Regionförbundet, Emmaboda Kommun samt ett femtiotal medlemsföretag, kunde verksamheten drivas igång våren 2005.
Föreningen har en verksamhetsledare som lyder under styrelsen, som består av ordförande samt nio styrelseledamöter från kommun och näringsliv.

Huvudman för Centrum Sydost är alltså Emmabodas näringsliv i samarbete med Emmaboda kommun

Tjänster hos oss:

1) Lobbyorganisation
2) Projekt Ny Resurs – kompetenspåfyllning
3) Resurscentrum – Winnet – Mötesplats för kvinnor
4) Kompetensutveckling och kunskapsutbyte inom projekt
5) Kompetensutveckling allmän varje år – grundläggande företagande
6) Kunskapsutbyte i nätverk
7) Service till nyföretagande/etablering – ex olika typer av ansökningar

STYRELSEN HOS CENTRUM SYDOSTMapCSO

ORDFÖRANDE
Jan Melin
Essemce AB

0471-186 83

VICE ORDFÖRANDE
Roger Sandström
Xylem Water Solutions AB

0471-247000

STYRELSELEDAMOT
Eva Regin-Johnston
Kevii Photography & Design
0768-93 63 13

STYRELSELEDAMOT
Ann-Heléne Alexandersson
Enskild företagare
0471-505 68

STYRELSELEDAMOT
Ann-Christine Torgnyson
Emmaboda Kommun
0471-249012

STYRELSELEDAMOT

Fredrik Dahllöf
Smålands Specialstansning
0471-334 74

STYRELSELEDAMOT
Göran Persson
070-311 74 77

STYRELSELEDAMOT
Angelika Stamenkovic
Family House No:1 / Handelns Representant

0471-339 90

STYRELSELEDAMOT
Mathias Stockman
Swedbank Emmaboda

0471-255 50

BIDRAG & PROJEKTSTÖD

Från det vi startade CSO har förutsättningarna för verksamheten förändrats.GreyCSO

FÖRR:
Förut fick CSO en pott med pengar att lägga in för olika föreningsaktiviteter, tillsammans med medlems och serviceavgifter så hade vi budget och därmed riktlinjer att arbeta mot/för.

NU:
Idag har detta ändrats, CSO måste aktivt gå ut och söka pengar i olika så kallade projekt. Det innebär att CSO även behöver ”ligga ute” med investeringskapital för att genomföra projekt och först i efterhand får ut bidragspengar. Medlems och serviceavgiften innebär ytterligare tillskott för att göra projekt i föreningen, såsom mer direkta insatser som görs på både kortsiktig och långsikt tid.

SLUTSATS:
CSO behöver aktivt söka projektpengar, det innebär mer administrativt arbete, men det skapar också förutsättningar för nya intressanta projekt där medlemsföretag kan samverka och få ut medlemsspecifikt utbud, som gynnar, utvecklar lokala verksamheter.

Så här fungerar stöd genom regionförbundet
RFKL

Regionförbundet kan ge stöd till privatägda små företag genom olika företagsstöd. Genom stöden kan vi stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Riktlinjer för Regionförbundets företagsstöd beslutas av dess styrelse.

 • Kommersiell service till lanthandelsbutiker och bensinstationer i glesbygd. Ges i regel i form av investeringsbidrag.
 • Konsultcheckar till småföretag. En utvärdering visar att konsultcheckar bidrar till att öka omsättningen med i genomsnitt 20 procent. 95 procent av företagen anser att konsulttjänsten som man köpt in med hjälp av konsultcheckar har en positiv inverkan på företagets konkurrenskraft.
 • Samverkansprojekt inom marknadsföring eller produktutveckling. Genom detta stöd kan småföretag genomföra projekt som inte det enskilda företaget ensamt har möjlighet att själv driva eller finansiera.
 • Innovationsfinansiering, ett ekonomiskt stöd till innovativa projekt som bedöms ha goda chanser till en lönsam affär.Vill du veta mer? Gå in på http://www.regionforbundet.se/sv/Projekt-Foretagsstod/Foretagsstod/
cso_sanna

Susanna Bondesson, Verksamhetsledare Centrum Sydost (CSO)

Susanna är vår verksamhetsledare för Centrum Sydost och även ansiktet utåt som får kugghjulen att snurra i CSO föreningen

 


Bli medlem

ansök här

Företag i Samverkan

Presentkort

Finns i valörer
100 kr & 500 kr

Mer information