Företagen stärker kommunen. sn_Logga

Hur stärker kommunen företagen?

Den magiska viljan att förbättra är det bästa som kan hända företagsklimatet.

När duktiga ledare tar täten och lyckas engagera och lyssna på företagen bubblar det av idéer och förbättringsförslag från båda håll. De åtgärder som specifikt efterfrågas är ofta möjliga att både genomföra och återkoppla till företagen.

 Företagsklimat för Emmaboda Kommun, http://www.foretagsklimat.se/emmaboda

Företag i Samverkan

Presentkort

Finns i valörer
100 kr & 500 kr

Mer information