Bli medlem i Centrum i Sydost ekonomisk förening – CSO!

Centrum Sydost är en ekonomisk förening, det innebär att du ansöker om medlemskap vilket ger dig tillgång till nätverk, medlemsaktiviteter och subventionerade utbildningar mm.


Vi anmäler härmed vårt företag som medlemmar i Emmabodas lokala utvecklingscentrum, Centrum i Sydost – Företag i Samverkan

Vill du bli en del av CSO-familjen? Kontakta oss på signe@centrum-sydost.se eller 0471-10012

Serviceavgiften är knuten till hur många heltidsanställda företaget har vid påbörjat årsskifte.
Ta fram fliken för det antal heltidsanställda du har (i början av kalenderåret)
Om du har 6 anställda så kollar du under fliken med 5-9.
SERVICEAVGIFT
500 Kr per anställd 
(+ moms)
Minsta belopp för steg 500 kr
Högsta belopp för steg 2000 kr

MEDLEMSAVGIFT

100 Kr
INSATS
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda
SERVICEAVGIFT
450 Kr per anställd 
(+ moms)
Minsta belopp för steg 2 450 kr
Högsta belopp för steg 4 250 kr
MEDLEMSAVGIFT
100 Kr
INSATS
  200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda
SERVICEAVGIFT
390 Kr per anställd 
(+ moms)
Minsta belopp för steg 5030 kr
Högsta belopp för steg 6 200 kr
MEDLEMSAVGIFT
100 Kr
INSATS
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda
SERVICEAVGIFT
340 Kr per anställd 
(+ moms)
Minsta belopp för steg 6 540 kr
Högsta belopp för steg 7 900kr
MEDLEMSAVGIFT
100 Kr
INSATS
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda
SERVICEAVGIFT
280 Kr per anställd 
(+ moms)
Minsta belopp för steg 8 180 kr
Högsta belopp för steg 12 380 kr

MEDLEMSAVGIFT

100 Kr
INSATS
200 Kr upp till 24 anställda
500 Kr 25 anställda eller mer
SERVICEAVGIFT
225 Kr per anställd 
(+ moms)
Minsta belopp för steg 12 605 kr
Högsta belopp för steg 20 255 kr
MEDLEMSAVGIFT
100 Kr
INSATS
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda
SERVICEAVGIFT
170 Kr per anställd 
(+ moms)
Minsta belopp för steg 20 425 kr
Högsta belopp för steg 59 355 kr
MEDLEMSAVGIFT
100 Kr
INSATS
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda
SERVICEAVGIFT
Fast avgift 165 000 Kr 
(+ moms)
MEDLEMSAVGIFT
100 Kr
INSATS
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda
SERVICEAVGIFT
Fast avgift 56 000 Kr 
(+ moms)
MEDLEMSAVGIFT
100 Kr
INSATS
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda

Fler än 300 anställda, fast avgift på 165 000 kr.
Stödmedlemskap från 57 000 kr

Det tillkommer moms (25 %) på Serviceavgiften, men det är inte någon moms på insats och medlemsavgift.

Insatsen av 200 kr betalas in vid inträde och betalas tillbaka vid utträde.

Om ditt företag har en person som är verksam räknas det ut på detta sättet:

200 kr insats (ingen moms)

100 kr medlemsavgift (ingen moms)

500 kr + 125 kr moms  Serviceavgift

Totalt fakturabelopp 925:- varav moms 125:-

På följande års fakturor blir på 725:– då insatsen är en engångsavgift, förutsatt att serviceavgiften är densamma.


Företag i Samverkan

Presentkort

Finns i valörer
100 kr & 500 kr

Mer information