Nyhetsbrev från Emmaboda kommun nr8 2016

Här kommer länk till Näringslivets eget nyhetsbrev från Emmaboda kommun!

https://www.emmaboda.se/download/18.3de9575915741699be56811/1475676527886/Nyhetsbrev_v%C3%A4xtkraft_2016_8.pdf

Innehåller bland annat:

* Gå in och läs uppmaningen från Kommunalrådet Ann-Marie Fagerström – mer besök hos företagen.

* Följ länken till SKL:s webbsändning – Emmabodas projekt ”Ny resurs” är ett gott exempel på hur vi i CSO tillsammans med kommunen jobbar med integration.

https://playskl.solidtango.com/video/flyktingar-foretag-framtid-avstamp-30-sep-10-51

468 ad