Franzéns Teknik/Lyftmästeriet

, ,
Franzéns Teknik/Lyftmästeriet

Lyftmästeriet har stor erfarenhet inom mekanisk konstruktion och levererar lösningar till industrier i hela Sverige. Vi är specialister på både avancerade och enkla lyftverktyg. Vi kan svara på om ni behöver ett specialkonstruerat eller ett standardverktyg för att lösa ert lyftproblem.

Vi använder oss av avancerade CAD program i kombination med prototyptester för att konstruera verktyg med höga krav på produktivitet, ergonomi och säkerhet.

Lyftmästeriet kan även leverera helhetslösningar på konstruktionsproblem i industri och lagermiljö.

Skills

Posted on

december 14, 2013