Konditori Fenix

Konditori Fenix

Hemsida 

Facebook

Konditori Fenix

50-tals konditori, är ett medlemsföretag i Centrum Sydost Emmaboda