Vi vill vara delaktiga!

Skola-Näringslivsgruppen i ny skepnad.

Två olika projekt med initiativ från Skolan och Emmaboda kommun pågår.

DELTA – som just nu jobbar fram en plattform som skall syfta till att företag och skola ska hitta varandra.

MÅL från Kommunfullmäktige – skolan jobbar med ett nytt lärlingsprogram för att bättre möta behovet från företagen i kommunen.

CSO är delaktig i båda projekten!

Vill du veta mer? eller har goda idéer!  Kontakta oss gärna.

 

 

 

SKOLA/NÄRINGSLIV

”Barnen är det bästa vi har” ! och det tycker även vi i Centrum Sydost.
Vi jobbar för att få ett bättre utbyte mellan företagen i Emmaboda kommun och skolan.
I CSO finns en aktiv Skola/Näringslivsgrupp som just nu jobbar med bland annat:

– Få in mer Entreprenörskap i skolan, genom att stimulera till samarbete mellan Skola och Ung företagsamhet.
-Skapa mötesplatser för skola och näringsliv att föra diskusioner på, genom att sammankalla företag och skolledning till diskussions- och informationsmöten.

Är du intresserad av att vara med?

Kontakta
Thomas Claesson, sammankallande i Skola/Näringslivsgruppen.
072-551 24 07 eller thomas-claesson@telia.com
eller
Susanna Bondesson, verksamhetsledare på Centrum Sydost
0471-100 12 eller susanna@centrum-sydost.se