Vi vill vara delaktiga!

Skola-Näringslivsgruppen i ny skepnad.

Två olika projekt med initiativ från Skolan och Emmaboda kommun pågår.

DELTA – som just nu jobbar fram en plattform som skall syfta till att företag och skola ska hitta varandra.

MÅL från Kommunfullmäktige – skolan jobbar med ett nytt lärlingsprogram för att bättre möta behovet från företagen i kommunen.

CSO är delaktig i båda projekten!

Vill du veta mer? eller har goda idéer!  Kontakta oss gärna.