Rapport från senaste Nätverkmötet 8 mars

Tack för ett fantastiskt företagsbesök hos LångasjöLamm och Malin Gunnarsson!

Förutom att Malin berättade om livet som Får/KRAV – bonde och visade oss runt på gården, så fick vi äta en finfin lunch med kanske “världens godaste bröd” och Vildsvinskorvsoppa serverad av Markmanns Catering.

Markmanns Catering tillika Grimsnäs Herrgård och Långasjälamm är affärspartners och LångasjöLamm levererar sitt kött till Grimsnäs, som bara ligger några kilometer från gården. läs mer på  www.grimsnas.se

Kommunen informerade om ett möte i samarbete med Tekniknod sydost den 14/4 – inbjudan kommer. Dessutom presenterade sig Tekniknodens verksamhetsledare Anna-Kristina van Craen. Vi fick även Madeleine Petersson, projektledare i projektet “Ny Resurs” presenterade för oss, och hon berättade kort om projektet som syftar till att ta tillvara på nyanländas  kompetenser.

CSO flaggade för sin stämma den 21/4 då Kalle Kallenberg från IKEA kommer och berättar om utvecklingen i Älmhult och IKEAs sociala åtaganden för den lilla orten.  Ny utbildning på gång v14 – gashantering ½-dag – anmäl ert intresse till CSO. Dessutom kommer CSO delta i kommunens projekt ” Ny resurs” genom att matcha kompetenser med företag samt göra en kompetensbehovsanalys i företagen.

Internationella kvinnodagen uppmärksammades med frågelek – Vilket årtal kom lagen till? 8 årtal efterfrågades. Vi var inte helt uppdaterade men de flesta kunde årtalet 1921 – då kvinnor fick rösta i Riksdagsvalet för första gången.

ALMI företagsparter, Peter Billberg, berättade om Metor-Adept programmet – som Malin Gunnarsson varmt rekommenderade. Dessutom fick vi veta lite mer om nyheter hos Almi, bland annat finansiering. www.almi.se/kalmar

Nästa möte är den 12/4 på RZ Auto CNC-berabetning

 

468 ad