Nystarts- och expansions
fonden

På initiativ från Näringslivet, CSO och Företagarna, har denna fond startats i samarbete med Emmaboda kommun. Fondens syfte är att stimulera utveckling i Emmaboda centrum. Förutom bidraget finns även möjlighet till mentorskap via CSO:s och Företagarnas medlemsföretag.
 
Läs mer nedan eller kontakta vår verksamhetsledare Signe Ahlström för mer info.