Bli medlem
hos oss

Idag har vi ett 70-tal företag och organisationer som är medlemmar i Centrum Sydost, tillsammans arbetar vi på olika sätt för att lyfta region sydost så vi stärker näringslivet i olika projekt.


BLI MEDLEM HÄR

0
Medlemmar
0
Anställda i våra medlemsföretag
0
m
I EU-Stöd till Emmaboda
0
Har gått utbildning via CSO

Varför ska man vara medlem i CSO?

Centrum Sydost är en ekonomisk förening, det innebär att du ansöker om medlemskap vilket ger dig tillgång till nätverk, medlemsaktiviteter och subventionerade utbildningar mm.

Projekt

5,5 milj i EU-stöd till Emmaboda, genom att CSO drivit/deltagit i projekt.
107 platsers ökning i Svenskt Näringslivs ranking ”skolan”, efter vårt skolprojekt.
13 personer samverkar i CSO:s Skola/Näringslivsgrupp. Ftg, rektorer, UF

Företagsutveckling

50 olika utbildningar har hållits hos CSO. 700 personer har gått utbildning via CSO. 50% av kurspriset blir det ofta då man slipper köra och tar in egen utbildare.
100 nya företagare har gått genom CSO och fått hjälp.
500 års samlad erfarenhet har CSO:s seniorrådgivare.

Turism

30 000 ex av broschyren ”Antikt, Konst & Loppis” ges ut varje år av CSO.
15 000 ex av ”Emmabodabygden – Upplevelser i sydost” gavs ut av CSO per år. 4500 personer besöker årligen Skog och Traktormässan, bl.a. CSO:s idé

Handel

2 200 000 SEK har omsatts i Emmaboda med hjälp av CSO:s Presentkort. 8000 besökte Emmabodakarnevalen som CSO stöttade. 40 aktiviteter/evenemang i Centrum har CSO genomfört.

Nätverksbyggande

70 medlemsföretag, inom alla brancher, från 1-1100 anställda. 2382 personer är anställda i våra medlemsföretag.
8-10 nätverksmöten varje år.
40 personer deltar i snitt vid våra nätverksmöten.
244 personer ”gillar” CSO:s facebooksida där vi marknadsför våra medlemmar.
220 kvinnor nätverkade i nätverket Q-net numera Winnet.

Våra Medlemmar


SE ALLA MEDLEMMAR

Medlemskapskostnad

1-4 Anställda

SERVICEAVGIFT:
500 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 500 kr
Högsta belopp för steg 2000 kr

MEDLEMSAVGIFT:

100 Kr

INSATS:
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda

5-9 Anställda

SERVICEAVGIFT:
450 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 2 450 kr
Högsta belopp för steg 4 250 kr

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda

10-14 Anställda

SERVICEAVGIFT:
390 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 5030 kr
Högsta belopp för steg 6 200 kr

MEDLEMSAVGIFT:

100 Kr

INSATS:
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda

15-19 Anställda

SERVICEAVGIFT:
340 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 6 540 kr
Högsta belopp för steg 7 900kr

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda

20-35 Anställda

SERVICEAVGIFT:
280 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 8 180 kr
Högsta belopp för steg 12 380 kr

MEDLEMSAVGIFT:

100 Kr

INSATS:
200 Kr upp till 24 anställda
500 Kr 25 anställda eller mer

36-70 Anställda

SERVICEAVGIFT:
225 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 12 605 kr
Högsta belopp för steg 20 255 kr

MEDLEMSAVGIFT:

100 Kr

INSATS:

200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda

71-300 Anställda

SERVICEAVGIFT:
170 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 20 425 kr
Högsta belopp för steg 59 355 kr

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda:

301 Anställda och fler

SERVICEAVGIFT:
Fast avgift 165 000 Kr (+ moms)

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:
200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda

Stödmedlemskap

SERVICEAVGIFT:

Fast avgift 56 000 Kr (+ moms)

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:

200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda

Om ditt företag har en person som är verksam räknas det ut på detta sättet:

200 kr insats (ingen moms)
100 kr medlemsavgift (ingen moms)
500 kr + 125 kr moms  Serviceavgift 
Totalt fakturabelopp 925:- varav moms 125:-

På följande års fakturor blir på 725:– då insatsen är en engångsavgift, förutsatt att serviceavgiften är densamma.

Det tillkommer moms (25 %) på Serviceavgiften, men det är inte någon moms på insats och medlemsavgift. Insatsen av 200 kr betalas in vid inträde och betalas tillbaka vid utträde.


BLI MEDLEM HÄR