Medlems- ansökan

Centrum Sydost är en ekonomisk förening, det innebär att du ansöker
om medlemskap vilket ger dig tillgång till nätverk, medlemsaktiviteter
och subventionerade utbildningar mm.

0
Medlemmar
0
Anställda i våra medlemsföretag
0 m
I EU-Stöd till Emmaboda
0
Har gått utbildning via CSO

Skicka in ansökan här

Medlemskostnad

SERVICEAVGIFT:
500 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 500 kr
Högsta belopp för steg 2000 kr

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:
200 Kr  

SERVICEAVGIFT:
450 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 2 450 kr
Högsta belopp för steg 4 250 kr

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:
200 Kr  

SERVICEAVGIFT:
390 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 5030 kr
Högsta belopp för steg 6 200 kr

MEDLEMSAVGIFT:

100 Kr

INSATS:
200 Kr

SERVICEAVGIFT:
340 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 6 540 kr
Högsta belopp för steg 7 900kr

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:
200 Kr   

SERVICEAVGIFT:
280 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 8 180 kr
Högsta belopp för steg 12 380 kr

MEDLEMSAVGIFT:

100 Kr

INSATS:
200 Kr upp till 24 anställda
500 Kr 25 anställda eller mer

SERVICEAVGIFT:
225 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 12 605 kr
Högsta belopp för steg 20 255 kr

MEDLEMSAVGIFT:

100 Kr

INSATS:
500 Kr   25 – 499 anställda

SERVICEAVGIFT:
170 Kr per anställd (+ moms)

Minsta belopp för steg 20 425 kr
Högsta belopp för steg 59 355 kr

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:
500 Kr   25 – 499 anställda

SERVICEAVGIFT:
Fast avgift 165 000 Kr (+ moms)

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:
500 Kr   25 – 499 anställda

SERVICEAVGIFT:

Fast avgift 56 000 Kr (+ moms)

MEDLEMSAVGIFT:
100 Kr

INSATS:

200 Kr   0 – 25 anställda
500 Kr   25 – 499 anställda
1000 Kr   500 eller fler anställda