Centrum Sydost

– Centrum Sydost är en ekonomisk förening, våra medlemmar är företag i och omkring Emmaboda.
– Vi stimulerar företagande genom gemensam marknadsföring, nätverk och samarbeten samt kursverksamhet.

favicon-Centrum-Sydost.png

Om oss

Centrum Sydost ekonomisk förening, startades hösten 2004, på initiativ av Emmabodas näringsliv.

Man ville skapa en naturlig mötesplats för näringslivet i Emmaboda kommun.
Med stöd från Regionförbundet, Emmaboda Kommun samt ett femtiotal medlemsföretag, kunde verksamheten drivas igång våren 2005.

Föreningen har en verksamhetsledare som lyder under styrelsen, som består av ordförande samt åtta styrelseledamöter från kommun och näringsliv.

Vad gör vi?

Genom ett konstruktivt samarbete mellan företag, kommun och andra organisationer skall vi skapa en attraktiv miljö och goda förutsättningar för utveckling av företag och företagande.

Vi tror att utveckling skapas genom möte mellan människor. Genom att erbjuda en tydlig mötesplats uppstår samverkan, samarbete och utvecklande aktiviteter. Här finns även rika möjligheter till erfarenhetsutbyte, kursverksamhet och kompetensutveckling.