Våra medlemmar

Idag har vi ett 80-tal företag och organisationer som är medlemmar i Centrum Sydost, tillsammans arbetar vi på olika sätt för att lyfta region sydost så vi stärker näringslivet i olika projekt.

Framförallt vill CSO att företagen ska samverka, ta del av information och delta i olika aktiviter som gynnar företagande i sin helhet.