Centrum Sydost

Företagsutveckling skapas
genom möte mellan människor.

 

Susanna Bondesson
Verksamhetsledare

MapCSO

I folkmun förkortas 
Centrum Sydost ofta till
CSO

 

Verkar ditt företag i vår region? Då kanske du ska bli medlem hos oss!

Centrum Sydost är Emmabodas lokala utvecklingscentrum. Vårt mål är att stimulera företagande i och omkring Emmaboda kommun.

Genom ett konstruktivt samarbete mellan företag, kommun och andra organisationer skall vi skapa en attraktiv miljö och goda förutsättningar för utveckling av företag och företagande.

Vi tror att företagsutveckling skapas genom möte mellan människor.
Genom att erbjuda en tydlig mötesplats uppstår samverkan, samarbete och utvecklande aktiviteter. Här finns även rika möjligheter till erfarenhetsutbyte, kursverksamhet och kompetensutveckling.

Välkommen att kontakta vår verksamhetsledare
Susanna Bondesson


CSO / Centrum Sydost

Verksamhetsområden och Aktiviteter

Kompetenshöjande nätverk

-för produktionsledare, kvalitets- och miljöansvariga i sydost!

Kompetenshöjande nätverk för produktionsledare, kvalitets- och miljöansvariga i sydost
Efter önskemål från företagen erbjuder Tekniknätverk Syd och Linnéuniversitetet ett kompetenshöjande nätverk i sydost regionen. Vid fyra tillfällen under våren har du möjlighet att få nya perspektiv, kunskaper och kontakter – träffarna kommer att ha olika teman och leds av Daniel Olsson från Ilenio samt föreläsare från Linnéuniversitetet.
Träff 1: Systematiskt förbättringsarbete I Våra befintliga arbetssätt och processer innehåller ofta en stor förbättringspotential genom att vi nyttjar våra resurser på ett smartare sätt. Effekterna av förbättringsarbetet låter inte vänta på sig, när vi arbetar i rätt ordning och systematiskt med vår potential. När 8 februari , kl 8.00 – 12.00 Var Torsås Företagscentrum, Bergkvaravägen 15, Torsås
Träff 2: Kvalitet Kvalitetsarbetet börjar i det lilla, varje steg, varje moment i verksamheten måste göra rätt och nöten som verksamheten måste knäcka är hur parametrarna kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet balanseras för att öka både lönsamheten och marknadsandelarna. När 1 mars, kl 8.00 – 12.00 Var Glasblåsaren, Emmaboda Folkets Hus, Nygatan 8, Emmaboda
Träff 3: Ledarskap Ett effektivt ledarskap måste svara på frågorna: Hur utvecklas mitt team? Vilken ledarstil är bra att ha i olika faser när min arbetsgrupp utvecklas? Vilken ledarstil har jag? När 5 april, kl 8.00-12.00 Var Nybrosalen, Linnéuniversitetet, Pukebergarnasväg 20, Nybro/Pukeberg
Träff 4: Systematiskt förbättringsarbete II Det systematiska förbättringsarbetet behöver ett tydligt system för att fungera på lång sikt. Ofta är det ”enkelt” att förbättra arbetssätt och säkerställa en god kvalitet om man jämför med utmaningen att bibehålla förändringar ur ett mänskligt beteende perspektiv. När 3 maj kl 8.00 – 13.30 inkl. avslutningslunch Var Utbildningssalen, IUC, Gröndalsvägen 19 B, Kalmar
Pris 750 kr/träff eller 2.500 kr för alla 4 träffarna. Priserna är exklusive moms. Förmiddagsfika ingår, samt avslutningslunch vid sista träffen.
Anmälan Till info@torsasforetagscentrum.se eller 0486-487 00 senast 1 vecka innan respektive träff.
Varmt välkommen!
Tekniknätverk syd ingår i IUCs projekt ”Strategier för hållbar tillväxt” som är finansierat genom EU- Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionförbundet i Kalmar län samt flera av länets kommuner. Samarbetspartners är de lokala utvecklingscentren CSO, NFG & TFC.

 

 

Medlemsföretag

CSO utser företag som syns lite extra varje månad, läs mer om företaget här!


Företag i Samverkan

Medlemsföretag

Presentkort

Presentkort

Finns i valörer
100 kr & 500 kr

Mer information