Mötesplatser

 • Möteslokal i Centrala Emmaboda
 • Arenor för erfarenhetsutbyte
 • Nätverksmöten hos medlemsföretag
 • En plattform för affärer
 • Synas på regionala nätverksmöten för att ta hem information till egna medlemmarna
 • Kompetensutveckling genom utbildning för medlemmar
 • Visa upp ett attraktivt företagsklimat – Påpeka möjligheterna
 • Lagen om Offentlig Upphandling- information (LOU information)

Näringslivsklimat

Samarbete med Emmaboda Kommun

Emmaboda kommun är en aktiv del i CSO, både som medlem men även som samarbetspartner för att göra större event och insatser.
Tillsammans arbetar vi för att lyfta Centrum Sydost för en attraktiv företags- och näringslivsklimat!

Samarbete med närliggande kommuner:

 • Torsås
 • Nybro
 • Kalmar
 • Högsby
 • Tingsryd mfl

Samarbete med andra organisationer:

 • Almi Företagspartner
 • SydostLeader
 • Winnet
 • Regionförbundet i Kalmar Län
 • Torsås Företagcentrum
 • Nybro Företagsgrupp
 • Högsby Mötesplats

Medlemsvård

 • Attraktiv hemsida som fungerar som ett skyltfönster för medlemsföretagen
 • Facebook, marknadsför egna event samt medlemsföretagens aktiviteter
 • Forum för de större företagen
 • Ambassadörer
 • Uppdatera medlemar om aktivitet inom CSO
 • Uppdatera medlemmar om lokala event
 • Besöka medlemsföretag
 • Medlemsföretag får information om vad som händer i regionen

Centrum Sydost Ekonomisk Förening

 • Säkerställa ekonomin
 • Växa som förening
 • Medlemsinvetering
 • Informationsskyltar / Industriområden

CENTRUM SYDOST EKONOMISK FÖRENINGcso_logga.5ny3

Centrum Sydost ekonomisk förening, startades hösten 2004, på initiativ av Emmabodas näringsliv.
Man ville skapa en naturlig mötesplats för näringslivet i Emmaboda kommun.
Med stöd från Regionförbundet, Emmaboda Kommun samt ett femtiotal medlemsföretag, kunde verksamheten drivas igång våren 2005.
Föreningen har en verksamhetsledare som lyder under styrelsen, som består av ordförande samt åtta styrelseledamöter från kommun och näringsliv.

Huvudman för Centrum Sydost är alltså Emmabodas näringsliv i samarbete med Emmaboda kommun

Tjänster hos oss:

1) Lobbyorganisation
2) Projekt Shoppa Smart – stöttning handel & serviceföretag
3) Kompetensutveckling och kunskapsutbyte inom projekt
4) Kompetensutveckling allmän varje år – grundläggande företagande
5) Kunskapsutbyte i nätverk
6) Service till nyföretagande/etablering – ex olika typer av ansökningar
7) Utbildningar på hemmaplan

STYRELSEN HOS CENTRUM SYDOSTMapCSO

ORDFÖRANDE
Elisabeth Karlsson
Emmaboda Gravvårdsindustri AB

073-042 62 01

VICE ORDFÖRANDE
Göran Persson
Kyrkeby Bränneri AB

070- 311 74 77

STYRELSELEDAMOT
Johan Thörnblad
AMB Industri AB

0471-485 13

STYRELSELEDAMOT
Linda Dempsey
Sparbanken Eken

0471-24 49 97

STYRELSELEDAMOT
Göran Karlsson
Fem punkt tre AB                                                                                                       

070-666 18 52

STYRELSELEDAMOT
Ann-Christine Torgnyson
Emmaboda Kommun

0471-249012

STYRELSELEDAMOT
Claes-Göran Nilsson
Enskild firma

070-564 62 37

STYRELSELEDAMOT
Angelika Stamenkovic
Family House Emmaboda AB / Handelns Representant

0471-339 90

cso_sanna

Susanna Bondesson, Verksamhetsledare Centrum Sydost (CSO)

Susanna är vår verksamhetsledare för Centrum Sydost, ansiktet utåt och den som får kugghjulen att snurra i CSO- föreningen.

Kontakt: susanna@centrum-sydost.se, 070-2312317


Företag i Samverkan

Presentkort

Finns i valörer
100 kr & 500 kr

Mer information