Projekt!

Centrum Sydost arbetar i projektform.LoppisoAntikt_folder_2014

När vi hittat ett projekt som föreningen vill genomföra för sina medlemmar, det kan handla om research, kurser, utbildningar m.m.

Vid projekt som löper under en längre tid gör Centrum Sydost gör därefter en projektbeskrivning och ansöker om pengar för att del-finansiera och genomföra projektet.

Vi samarbetar med bland annat, Regionförbundet, Almi, Winnet och Leader Småland m. fl.

När projektet är beviljad, så finns mål och delmål, budget och tidsramar som reglerar och styr, det görs även en utvärdering av projektet som lämnas in för att det bidrag som beviljats kan lösas ut.

Tanken är att projekten också ska ha möjlighet att leva vidare efter projektets slutförande, ett bra exempel på detta är: Antikt, Konst & Loppis!

Handelsprojekt

Läs mer om handelsprojektet här…

Företag i Samverkan

Presentkort

Finns i valörer
100 kr & 500 kr

Mer information